Analýza IT a konzultačné služby

Pre účely správneho rozvoja a plnohodnotné využitie možností IT technológií so zreteľom na TCO spracujeme strategické analýzy a dokumenty umožňujúce zodpovedným pracovníkom uskutočniť kvalifikované rozhodnutia.

Riadenie prístupov

Spoločnosť IT Life s.r.o., dlhodobo spolupracuje s poprednou spoločnosťou KasComp, spol. s r. o. v oblasti ESOK. V rámci Elektronického systému obsluhy klienta Vám zabezpečujeme súbor technických a programových prostriedkov zabezpečujúcu jednoduchú a spoľahlivú prevádzku plavárne, aquaparku, či podobnej prevádzky. Zabezpečíme vám zníženie nákladov, vyšší komfort pre prevádzku i zákazníka.

Kamerové systémy

Postaráme sa o nasadenie systému, dodávku hardvéru, inštaláciu kamerového systému a ochotne Vám poradíme. S čím Vám pomôžu naše systémy? So sledovaním správania zákazníkov, s meraním úspešnosti reklamných kampaní, so zvyšovaním kvality výroby či s ochranou zdravia a majetku. Aby sme mohli poskytovať najlepšie služby, spolupracujeme s najlepšími firmami. Našimi partnermi sú špičkoví inovátori v oblasti kamerových technológií, mapovania správania zákazníkov či riešení na prenos signálu.

Správa informačných systémov

Správa informačných systémov sa realizuje na základe obchodného vzťahu (zmluva o vykonávaní externej správy informačného systému).
Externá správa informačných systémov znamená kompletné prevzatie starostlivosti o informačný systém, a prevzatie zodpovednosti za funkčnosť systému.

Dátové siete

Dodávame sieťové riešenia LAN a WAN, navrhujeme a realizujeme sieťové topológie vrátane ich uvedenia do rutinnej prevádzky. Poskytujeme pripojenia na kostrové siete. Spravujeme a monitorujeme siete vrátane komplexného incident managmentu. Podľa potrieb zákazníka navrhneme a zrealizujeme kompletné terminálové služby a prístup do centrálnych aplikácií pre jednotlivých užívateľov na báze technológie Citrix alebo Microsoft terminal server. Naším cieľom je spoľahlivá, flexibilná a bezpečná dátová a komunikačná sieť na ktorú sa môže zákazník plne spoľahnúť.

Internetová bezpečnosť

Internet je našou každodennou súčasťou či už jednotlivca alebo firemnej sféry. Čoraz viac je skloňovaná ochrana pred nežiaducimi vírusmi alebo škodlivým malwerom. Ochrana voči útokom z internetu je dôležitou nevyhnutnosťou pre každú organizáciu a každého užívateľa. Preto Vám ponúkame komplexnú ochranu proti škodlivým vírusom pomocou riešení spoločnosti ESET. Ten Vám zabezpečí antivírový manažment IT prostredia a ochranu proti adware a spamu.

IT topológia

Navrhujeme, realizujeme topológiu IT štruktúr a spravujeme ich infraštruktúru dátových stredísk ako aj celých IT celkov od pracovných staníc cez servery až po LAN a WAN celky. Navrhujeme, tvoríme, spravujeme a monitorujem doménové štruktúry založené na Active Directory (Microsoft domain) alebo ekvivalentné (Unix, Linux). Naším cieľom je spoľahlivá a bezpečná infraštruktúra a topológia IT prostredia.

Programátorské práce

Na základe predstáv a požiadaviek zákazníka naprogramujeme tzv. zákazkovú aplikáciu, ktorá v oblasti jeho podnikania alebo pôsobenia môže byť jedinečná a zároveň garantujeme dodržanie všetkých medzinárodných štandardov vrátane prípadného prepojenia systémov. Ponúkame tvorbu webových stránok či tvorbu redakčných systémov a oveľa viac.

Riadenie informačnej bezpečnosti

Nami ponúkaný bezpečnostný audit pomôže odhaliť bezpečnostné diery a problémy IT prostredia vrátane návrhu riešení. Vypracujeme bezpečnostný projekt vrátane podporných strategických dokumentov v oblasti IT, smerníc a interných noriem. Komplexne zabezpečujeme ochranu údajov zákazníka.

SLA

Ponúkame riešenia prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služieb pre IT platformu. Reakčné časy rozdeľujeme od very critical incident po low incident. Reakčné časy vieme zabezpečiť od takmer okamžitého nábehu na riešenie. V rámci nami dodávaných systémov, hardwaru a softwaru, riešení garantujeme aj záložné riešenia. Ak si to situácia vyžaduje, vieme zabezpečiť alternatívne riešenia takmer okamžite, aby zákazník takmer nepocítil výpadok svojho systému.

Virtualizácia

Poskytujeme kompletné služby v oblasti virtualizácie serverov a pracovných staníc vrátane virtualizácie aplikácií a ich streamovania na klientov. Virtualizáciu zabezpečíme na produktoch firmy VM WARE alebo Microsoft. Naším riešením virtualizácie jednoznačne zákazník šetrí investície do aplikácií a hardwaru vrátane garantovanej úspory elektrickej energie, servisu a údržby serverovne po stránke hardwaru.