Kamerové systémy

Postaráme sa o nasadenie systému, dodávku hardvéru, inštaláciu kamerového systému a ochotne Vám poradíme. S čím Vám pomôžu naše systémy? So sledovaním správania zákazníkov, s meraním úspešnosti reklamných kampaní, so zvyšovaním kvality výroby či s ochranou zdravia a majetku. Aby sme mohli poskytovať najlepšie služby, spolupracujeme s najlepšími firmami. Našimi partnermi sú špičkoví inovátori v oblasti kamerových technológií, mapovania správania zákazníkov či riešení na prenos signálu.

Proton Passport

Proton Passport je flexibilný, modulárny webový nástroj na evidenciu majetku. Umožňuje používateľom jednoducho a intuitívne pristupovať k informáciám o evidencii a to bez ohľadu na druh evidovaného majetku. Systém umožňuje užívateľom vytvárať a upravovať evidované údaje cez intuitívne web rozhranie. Užívatelia tak majú možnosť prehliadať informácie podľa jednotlivých kategórií majetku, rovnako môžu pridávať vlastné položky a dáta.

Správa informačných systémov

Správa informačných systémov sa realizuje na základe obchodného vzťahu (zmluva o vykonávaní externej správy informačného systému).
Externá správa informačných systémov znamená kompletné prevzatie starostlivosti o informačný systém, a prevzatie zodpovednosti za funkčnosť informačného systému, čo v sebe zahŕňa:
zabezpečenie nepretržitej prevádzky, dostupnosti IS
online zálohovanie citlivých dát prostredníctvom Bitguard softweru
bezpečnostný audit
okamžitá reakcia na vzniknuté problémy a poruchy
programové a hardwarové dodávky na základe auditov alebo požiadaviek priamo zákazníka
v neposlednom rade poradenstvo v oblasti IT

Dátové siete

Dodávame sieťové riešenia LAN a WAN, navrhujeme a realizujeme sieťové topológie vrátane ich uvedenia do rutinnej prevádzky. Poskytujeme pripojenia na kostrové siete. Spravujeme a monitorujeme siete vrátane komplexného incident managmentu. Podľa potrieb zákazníka navrhneme a zrealizujeme kompletné terminálové služby a prístup do centrálnych aplikácií pre jednotlivých užívateľov na báze technológie Citrix alebo Microsoft terminal server. Naším cieľom je spoľahlivá, flexibilná a bezpečná dátová a komunikačná sieť na ktorú sa môže zákazník plne spoľahnúť.

Internetová bezpečnosť

Internet je našou každodennou súčasťou či už jednotlivca alebo firemnej sféry. Čoraz viac je skloňovaná ochrana pred nežiaducimi vírusmi alebo škodlivým malwerom. Ochrana voči útokom z internetu je dôležitou nevyhnutnosťou pre každú organizáciu a každého užívateľa. Preto Vám ponúkame komplexnú ochranu proti škodlivým vírusom pomocou riešení spoločnosti ESET. Ten Vám zabezpečí antivírový manažment IT prostredia a ochranu proti adware a spamu.

IT topológia

Navrhujeme, realizujeme topológiu IT štruktúr a spravujeme ich infraštruktúru dátových stredísk ako aj celých IT celkov od pracovných staníc cez servery až po LAN a WAN celky. Navrhujeme, tvoríme, spravujeme a monitorujem doménové štruktúry založené na Active Directory (Microsoft domain) alebo ekvivalentné (Unix, Linux). Naším cieľom je spoľahlivá a bezpečná infraštruktúra a topológia IT prostredia.

Prevencia úniku, straty dát a ochrana koncových staníc

Zabezpečíme zákazníka voči úniku dát z pracovných staníc, serverov a dátových polí. Ponúkame systém prevencie a aktívnej ochrany pracovných staníc s pravidelnými reportmi prostredníctvom našej vlastnej služby BITGUARD.

Programátorské práce

Na základe predstáv a požiadaviek zákazníka naprogramujeme tzv. zákazkovú aplikáciu, ktorá v oblasti jeho podnikania alebo pôsobenia môže byť jedinečná a zároveň garantujeme dodržanie všetkých medzinárodných štandardov vrátane prípadného prepojenia systémov s inými subjektmi. Ponúkame tvorbu dynamických alebo statických webových stránok či tvorbu webových redakčných systémov, ak zákazník potrebujete manažérsky informačný systém, alebo systém pre správu informácií a informačných technológií. Vytvoríme a sprevádzkujeme relačné systémy, geograficko-informačné systémy a systémy typu groupware alebo aukčné systémy (klasická aukcia alebo regresná aukcia) či elektronické obchody.

Riadenie informačnej bezpečnosti

Nami ponúkaný bezpečnostný audit pomôže odhaliť bezpečnostné diery a problémy IT prostredia vrátane návrhu riešení. Vypracujeme bezpečnostný projekt vrátane podporných strategických dokumentov v oblasti IT, smerníc a interných noriem. Komplexne zabezpečujeme ochranu údajov zákazníka.

Riadenie informačnej bezpečnosti

Ponúkame kompletnú podporu hardwarových zariadení akéhokoľvek typu ako aj aplikačného vybavenia. Poskytujeme údržbu a servisné služby.

SLA

Ponúkame riešenia prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služieb pre IT platformu. Reakčné časy rozdeľujeme od very critical incident po low incident. Reakčné časy vieme zabezpečiť od takmer okamžitého nábehu na riešenie. V rámci nami dodávaných systémov, hardwaru a softwaru, riešení garantujeme aj záložné riešenia. Ak si to situácia vyžaduje, vieme zabezpečiť alternatívne riešenia takmer okamžite, aby zákazník takmer nepocítil výpadok svojho systému.

Virtualizácia

Poskytujeme kompletné služby v oblasti virtualizácie serverov a pracovných staníc vrátane virtualizácie aplikácií a ich streamovania na klientov. Virtualizáciu zabezpečíme na produktoch firmy VM WARE alebo Microsoft. Naším riešením virtualizácie jednoznačne zákazník šetrí investície do aplikácií a hardwaru vrátane garantovanej úspory elektrickej energie, servisu a údržby serverovne po stránke hardwaru.

Analýza IT a konzultačné služby

Pre účely správneho rozvoja a plnohodnotné využitie možností IT technológií so zreteľom na TCO spracujeme strategické analýzy a dokumenty umožňujúce zodpovedným pracovníkom uskutočniť kvalifikované rozhodnutia.