IT Life s.r.o.

Kynceľová 4316/10, 97401 Kynceľová

Telefonický kontakt:

+421 949 232 742

[email protected]

Identifikačné údaje:

IČO: 50527576
DIČ: 2120367238
IČ DPH: SK2120367238

Bankové spojenie:

VÚB Banka
pobočka Banská Bystrica číslo účtu:
SK54 0200 0000 0037 5043 6851

Vedenie spoločnosti

Peter Púčik – CTO

+421 911 802 575

Ing. Bronislav Kubáni – CEO

+421 905 915 711

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 30600/S