IT Life s.r.o. je ambiciózna spoločnosť, ktorá vznikla spojením špecialistov vo svojom obore. Máme skúsenosti v oblasti Informačných Technológií, outsourcingových služieb, kamerových systémoch a služieb v oblasti projektového riadenia. Ponúkame Vám vysokú odbornosť, kreativitu, ústretovosť, zodpovednosť a riešenie vašich technologických požiadaviek. Cieľom IT Life s.r.o. je realizovať plne funkčné informačné systémy na úrovni štandardov EÚ. V neposlednom rade zákazníkom poskytnúť ochranu firemných a súkromných dát pomocou vlastných cloudových riešení a zvýšiť efektívitu riadenia Vašej spoločnosti.

Stabilný, flexibilný a bezpečný informačný systém je základným kameňom fungovania perspektívnej spoločnosti. Takýto systém umožňuje komfortnú prácu užívateľom a napomáha k rozvoju a ochrane Vášho podnikania. Moderné informačno-komunikačné technológie pridávajú Vašej firemnej logistike a komunikácii šiesty zmysel.

IT Life s.r.o. ponúka definovanie stratégie, projektové riadenie, realizáciu inteligentných infraštruktúrnych riešení, komplexnú starostlivosť v oblasti IT, školenie a outsourcing. Udržiavame vysokú odbornú úroveň našich zamestnancov, ktorí majú vo svojom obore dlhoročné skúsenosti. Flexibilne reagujeme na dynamickosť technológií a zákazníkovi prinášame len to najlepšie na trhu.

Naším cieľom je poskytnúť klientovi také riešenie, ktoré uľahčí, zrýchli, sprehľadní a zefektívni činnosti spoločnosti podporované informačnými a komunikačnými technológiami. Stabilitou a spoľahlivosťou informačných systémov zabezpečujeme ochranu pred nepredvídateľnými udalosťami podnikania, ochranu majetku a citlivých dát. Táto politika sa dotýka všetkých procesov našej firmy.