ROZUMIEME INFORMAČNÝM TECHNOLÓGIÁM

Referencie

Pracujeme pre zákazníkov, ktorí realizujú činnosti vo svojom vlastnom odvetví. Niektorí potrebujú vybudovať bezpečnú a dostupnú IT infraštruktúru, iní zas vyvinúť špecializovaný softvér či aplikáciu. V neposlednom rade tu máme spoločnosti, ktoré potrebujú chrániť svoj majetok a zdravie. Spoločnosť IT Life s.r.o. pokrýva všetky procesy súvisiace s IKT a kamerového riešenia. Pomáha tak svojim zákazníkom naplno sa sústrediť na vlastný core-biznis. Počas svojho pôsobenia na trhu IT sme realizovali viacero projektov a množstvo dodávok u zákazníkov: