projektove riadenie

Čo je to projektové riadenie?

Projektové riadenie (iné názvy: manažérstvo projektov/projektu, projektový manažment, manažment projektov/projektu, projektové riadenie, riadenie projektov/projektu; angl. project management) je súhrn riadiacich úloh, riadiacej organizácie, riadiacich techník a riadiacich prostriedkov na realizáciu projektu.

Každý projekt má pozostávať aspoň z nasledovných bodov:

 • opísanie stavu, ktorý chceme zmeniť
 • definovanie cieľov, ktoré chceme projektom dosiahnuť
 • Plánovací proces:
  • Uvedomenie si príležitostí a hrozieb z hľadiska vnútorného a vonkajšieho okolia, silných a slabých stránok organizácie
  • Stanovenie cieľov – k čomu chceme smerovať, ako a kedy si to prajeme dosiahnuť
  • Zvažovanie plánovacích predpokladov – v akom prostredí budú naše plány realizované
  • Stanovenie alternatív – aké sú reálne alternatívy pre dosiahnutie našich cieľov
  • Porovnanie alternatív a cieľov – ktoré alternatívy sa javia ako najefektívnejšie
  • Výber alternatív – voľba postupu činností, ktoré budeme presadzovať
  • Formulovanie pomocných plánov – investícií, náboru…
  • Číselné vyjadrenie plánov pomocou rozpočtu – spracovanie
 • špecifikovanie spôsobu (jednotlivých úloh) akým chceme dosiahnuť definované ciele

(priradenie zodpovednosti za jednotlivé úlohy, definovanie zdrojov – materiálnych, časových, ľudských, finančných, rozpočet).

Každý projekt má mať presne definované ciele, ktoré musia byť merateľné (vieme ohodnotiť úspešnosť dosiahnutia daného cieľa)

Máte prehľad nad úlohami svojho tímu?

Viete na čom vaši kolegovia pracujú a čo už majú hotové? Služba Projektove riadenie je ľahko ovládateľným nástrojom pre riadenie firmy, plánovanie a riadenie projektov. Zakladanie projektov zo šablón a delegovanie v rámci bežnej prevádzkovej agendy nebolo nikdy ľahšie.

Celá komunikácia na jednom mieste

Neradi prácne dohľadávate komunikáciu v emailoch? Majte všetko prehľadne na jednom mieste. Mailujte rovnako, ako ste boli zvyknutý, len s tým rozdielom, že všetok obsah mailov nájdete priradený diskutovanej úlohe v našom systéme. U každej úlohy tak budete vidieť komplet komunikáciu vrátane pripojených súborov a termínov.

Vďaka prepojeniu s e-mailom sa ani vaši zákazníci nemusia nikam prihlasovať, všetko s nimi riešite po mailoch. Tie sa opäť ukladajú do systému k riešenej úlohe.

Strážené úlohy a termíny

Zadaná úloha sa v systéme nikdy nestratí a v správny čas sa pripomenie.Nemôže byť ani zmazaná, či preplánovaná. Mazať a plánovať môžete len vy ako manažér.

Myšlienková mapa úloh

Naplánujte svoj projekt jednoducho a prehľadne pomocou myšlienkovej mapy (stromu). Každý obláčik reprezentuje jednotlivú úlohu v projekte, ktorú môžete následne vetviť na podúlohy.

Priamo v mape môžete k úlohe doplniť popis, termín a priradiť ju kolegovi. Ten keď úlohu splní, v zdielanej mape sa úloha zazelená.

Vyskúšať zadarmo