GDPR musí dodržiavať každý, kto získava, zhromažďuje a spracúva osobné údaje fyzických osôb.

GDPR chráni osobné údaje fyzických osôb.

GDPR musia dodržiavať všetci prevádzkovatelia a sprostredkovatelia s miestom podnikania v EU, ktorí spracúvajú osobné údaje,a to bez ohľadu na to, či spracúvanie vykonávajú na území EU alebo mimo nej.

GDPR musia dodržiavať (napríklad)

  • zamestnávatelia
  • organizácie vo verejnej správe
  • prevádzkovatelia zdravotníckych zariadení
  • klientsky orientované organizácie v akomkoľvek odvetví
  • rôzne záujmové organizácie
  • poskytovateľov webhostingu, cloudových služieb, online aplikácií a iných elektronických služieb
  • prevádzkovatelia kamerových systémov
  • osôb vykonávajúcich monitorovanie správania v online priestore a profiláciu

GDPR sa nevzťahuje:

  • na nežijúce fyzické osoby
  • na zoznamy fyzických osôb